بستن
FA EN AR RU FR CHI

از اعضای هیأت علمی برتر دانشگاه گیلان در زمینه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت تقدیر شد

از اعضای هیأت علمی برتر دانشگاه گیلان در زمینه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت تقدیر شد


از اعضای هیأت علمی برتر دانشگاه گیلان در زمینه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت تقدیر شد

 از سوی دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از دکتر نادر زالی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی، دکتر علیرضا پنداشته عضو هیأت علمی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر و دکتر رضا ابراهیمی آتانی عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر به عنوان اعضای هیأت علمی برتر دانشگاه گیلان در زمینه ارتباط با جامعه و صنعت تقدیر به عمل آمد.