بستن
FA EN AR RU FR CHI

امضای تفاهم نامه مابین دانشگاه گیلان و شرکت فراوری و ساخت (گروه عظام)

امضای تفاهم نامه مابین دانشگاه گیلان و شرکت فراوری و ساخت (گروه عظام)


امضای تفاهم نامه مابین دانشگاه گیلان و شرکت فراوری و ساخت (گروه عظام)

تفاهم نامه همکاری مابین شرکت فراوری و ساخت (گروه عظام) و معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان در 25 دی ماه 1399 به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، ده مدل همکاری بین دانشگاه گیلان و شرکت فراوری و ساخت تدوین شده است که شامل اجرای طرح‏های پژوهشی در راستای نیازهای این شرکت، ارائه خدمات مشاوره ای در پروژه‏ها و طرح‏ها توسط دانشگاه، مشارکت و همکاری تاسیس واحد تحقیق و توسعه این شرکت در دانشگاه گیلان، ارائه خدمات آزمایشگاهی متقابل، برگزاری کارگاه‏های تخصصی، برگزاری دوره های پسادکتری یا فرصت مطالعاتی صنعتی جهت حضور نیمه وقت یا تمام وقت اساتید در آن مجموعه و همچنین همکاری در خصوص حضور دانشجویان کارآموز و کارورز می باشد.