بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای سمنان در سال 1400

اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای سمنان در سال 1400


 

اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای سمنان در سال 1400

 

بدین وسیله به استحضار می رساند شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان در راستای تحقق اهداف پژوهشی و تحقیقاتی خود، عناوین اولویت های تحقیقاتی سال ۱۴۰۰ و لیست محورها و سرفصل های مورد نیاز در دو بخش انتقال و فوق توزیع و اقتصادی و اجتماعی، را اعلام نموده است. علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.semrec.co.ir مراجعه نمایند.