بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه اعضای شورای صنعت دانشگاه گیلان با مدیرعامل شرکت برلیان مهتاب بافت

جلسه اعضای شورای صنعت دانشگاه گیلان با مدیرعامل شرکت برلیان مهتاب بافت


جلسه اعضای شورای صنعت دانشگاه گیلان با مدیرعامل شرکت برلیان مهتاب بافت

در این جلسه که با حضور آقای مهندس محمدعلی خداپرست، مدیر عامل محترم شرکت برلیان مهتاب بافت گیلان و مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه و اعضای کارگروه نساجی شورای صنعت دانشگاه برگزار شد، راهکارهای فراهم آوردن زمینه تعامل بیشتر دانشگاه و صنعت بررسی شد. در این راستا، نحوه تشکیل گروه های کاری برای تعریف پروژه های کاربردی برای دانشجویان کارشناس ارشد و دکتری در گرایش های مختلف در راستای نیازهای این شرکت مورد بحث قرار گرفت. همچنین، پیشنهادات طرفین در زمینه دستیابی به دانش فنی ساخت دستگاه های پارچه بافی و نساجی ارائه شد. در پایان جلسه، از دفتر R&D این شرکت در دانشگاه گیلان بازدید به عمل آمد.