بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشگاه گیلان در جمع برترین دانشگاه های جامع کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه قرار گرفت

دانشگاه گیلان در جمع برترین دانشگاه های جامع کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه قرار گرفت


دانشگاه گیلان در جمع برترین دانشگاه های جامع کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه قرار گرفت

براساس گزارش ارزیابی سالانه دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  در اجرای طرح پایش سالیانه وضعیت ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاههای کشور، دانشگاه گیلان در بین دانشگاههای جامع کشور، موفق به کسب رتبه های زیر شد:

 رتبه 4 در شاخص" تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه خاتمه یافته "

 رتبه 6 در شاخص " تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه درحال اجرا"

 رتبه 2 در شاخص " تعداد پروپوزال­های ارائه شده به صنایع و سازمانها"

رتبه 4 در شاخص " تعداد پایان نامه های مرتبط با قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه"