بستن
FA EN AR RU FR CHI

رهاسازی 180000 بچه ماهی شیپ به رودخانه سفیدرود (جنوب دریای خزر) توسط ایران با وجود بحران کووید-19

رهاسازی 180000 بچه ماهی شیپ به رودخانه سفیدرود (جنوب دریای خزر) توسط ایران با وجود بحران کووید-19


رهاسازی 180000 بچه ماهی شیپ به رودخانه سفیدرود (جنوب دریای خزر) توسط ایران با وجود بحران کووید-19

ماهی شیپ یکی از 27 گونه تاسماهیان محسوب شده که نسل آن شدیدا در خطر انقراض است و متاسفانه گزارش رسمی از صید مولدین وحشی این ماهی برای تکثیر مصنوعی آن وجود ندارد. این در حالی است که ایران 5 طی سال اخیر توانسته است در سالهای 2016 الی 2019 اقدام به رهاسازی 401456 بچه ماهی این گونه به دریای خزر نماید.

در اول تیرماه 2020 تعداد 180000 بچه ماهی شیپ با وزن متوسط 2/5 گرم توسط مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی (گیلان، ایران) و با همکاری عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان ( آقای دکتر فلاحتکار) تولید و به رودخانه سفیدرود بعنوان بزرگترین رودخانه حوضه جنوبی دریای خزر رهاسازی شد. این تعداد ماهی از تکثیر 17 مولد ماده و 16 مولد نر نگهداری شده در این مرکز و با استفاده از القای هورمونی با LHRHa2 تولید شد و پس از نگهداری و پرورش در استخرهای خاکی با نرخ بازماندگی 58/6 درصد و رسیدن به وزن متوسط 2/5 گرم رهاسازی شد.

تلاش ایران درحالی صورت گرفت که بیماری کووید-19 بسیاری از فعالیت های تجاری و اقدامات حفاظتی را در مناطق مختلف جهان تحت تاثیر قرار داده و یا متوقف نموده است. امید است با تلاش های صورت گرفته سازمان شیلات ایران و خصوصا مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی در تولید و رهاسازی این گونه در معرض خطر، جلوی نابودی نسل ماهی شیپ گرفته شود که این امر خصوصا می بایست نه تنها توسط ایران، بلکه توسط بسیاری از سازمان های بین المللی نیز مورد حمایت قرار گیرد.