بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان ساخت سنگ هونینگ CBN صندوق نوآوری و شکوفایی

فراخوان ساخت سنگ هونینگ CBN صندوق نوآوری و شکوفایی


 

فراخوان ساخت سنگ هونینگ CBN صندوق نوآوری و شکوفایی

به استحضار می رساند صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تقویت توان توسعه فناوری شرکتهای دانش بنیان با رویکرد نوآوری باز و همکاری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحی و عرضه کرده است که در قالب آن، نیازهای تحقیقاتی و فناورانه شرکتهای دانش بنیان و متعاقبة، گروه های پژوهشی و فناور توانمند برای اجرای طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری های مورد نیاز این شرکت ها را شناسایی می نماید. بر این اساس از پژوهشگران محترم در خواست می شود در فراخوان ساخت سنگ هونینگ CBN به سفارش یکی از شرکتهای دانش بنیان با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و ارسال پروپزال شرکت نمایند. برای اطلاعات بیشتر به سایت صندوق به آدرس  https://ghazal.inif.ir/Nsfund_Project/new/?action=grant مراجعه فرمایید.