بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منصوب شد

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منصوب شد


مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر سید رضا میرعسکری عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری به سمت مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منصوب شد و طی نشستی در اتاق شورای معاونت پژوهش و فناوری معارفه شد.