دکتر جواد صیادامین

 

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مهندس شیمی

 

بیوگرافی

 


 

 

دکتر مصطفی شوریان


​​​​​​​
​​​​​​

 رتبه علمی: استادیار

​​​​​​​رشته تحصیلی: زیست شناسی

عضو علمی دانشکده علوم پایه

 

 

 

دکتر مونا اسالم‌نژاد

 

 

 رتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

عضو علمی پژوهشکده گیلان شناسی

 

 

 

 

 

بیوگرافی

متولد: 1362/10/4             

محل تولد: رشت

کارشناسی: رشته پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه گیلان 1381- 1385 با رتبه اول

کارشناسی ارشد: رشته جامعه ­شناسی دانشگاه گیلان 1385-1388 با رتبه اول

دکتری: رشته جامعه­ شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان 1389-1394 با رتبه اول

 

حوزه های پژوهشی: جامعه شناسی آموزش و پرورش، جامعه شناسی توسعه، سالمندان، نیاز سنجی فرهنگی - اجتماعی

 


پست الکترونیکی: