فراخوان شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان برای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و پسادکتری

26 01 2022
کد خبر : 3986291
تعداد بازدید : 70

 

 

 

بدین وسیله به استحضار می رساند شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان موضوعات فرصت مطالعاتی اعضای محترم هیات علمی و طرح های پسا دکترا برای سال 1400 خود را به شرح ذیل اعلام نموده است:

 

موضوعات فرصت مطالعاتی اعضای محترم هیات علمی

1- اندازه گیری، بررسی و تجزیه و تحیل هارمونیک در شبکه انتقال و فوق توزیع برق گیلان برای کاهش سطح هارمونیک به میزان مجاز

2- استقرار سیستم مدیریت استراتژیک

موضوعات طرح های پسا دکترا

1- بررسی اثرات و امکان سنجی بکار گیری حفاظت ویژه هوشمند گسترده بر روی پایداری شبکه برق گیلان

2- بررسی امکان استفاده از پروتکل ارتباطی IEC-61850 و راه اندازی PROCESS-BUS و الزامات سایبری پروتکل مذکور بر روی پایداری شبکه برق گیلان

 


دسته بندی :
اطلاعیه ها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب